Şifalı Kaplıcalar

Yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı alanlarda bu sulardan faydalanmak amacıyla kurulan tesislere kaplıca denir. Kaplıcalar, içerdiği mineral ve kayaçlar bakımından zengin olması sebebiyle şifalı sular olarak da adlandırılan yeraltı sularının çevresinde oluşturulan havuz, hamam, klinik ve otel gibi tesislerden oluşur. Bu tesisler misafirlerin hem tedavi olmaları hem de konaklamaları için uygun alanlardır.

Yeraltı suları madensel yoğunluğu fazla olan sıcak ve mineralli sulardır. İçerdiği yoğun mineraller ve kayaçlar nedeniyle farklı pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmekte ve insanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yeraltı sularının keşfedildiği ilk günden itibaren çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla insanlar tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Anadolu’nun bazı yerlerinde kaplıcaların asırlar öncesinde insanlar tarafından kullanıldığına dair işaretler ve yapılar da bulunmuştur.

Yeraltı sularının iki farklı nedenle hastalıkları tedavi ettiği düşünülmektedir. Birincisi suların içerisinde bulunan erimiş mineral ve çeşitli gazların deri yoluyla emilmesi sonucunda vücut metabolizmasını etkilemesi, ikincisi ise suyun sıcaklığı ile kan dolaşımının artması, metabolizmanın hızlanması ve sinir sisteminin uyarılması. Bahsedilen bu iki sebebe bağlı olarak kaplıcaların hastalıkların tedavisi konusunda etkili olduğu fikri savunulmaktadır.

Günümüzde sağlık turizminin önemli bir payını oluşturan kaplıca tesisleri genellikle; romatizmal hastalıklar, kemik erimesi, boyun fıtığı, idrar yolları iltihabı, kireçlenme, spor yaralanmaları, ortopedik sorunlar, kas ağrıları ve cilt deri hastalıkları sebebiyle ziyaret edilmektedir. Sıcak ve mineral bakımından zengin olan yeraltı sularının tedavi edici etkisinden faydalanmak isteyen pek çok kişi banyo, kısmi banyo, içmece ve peloid şeklinde uygulanan alternatif tedavi yöntemlerini kullanmaktadır.

Antik çağlardan bu yana çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılan yeraltı sularının; kan dolaşımını arttırma, solunum yollarını açma, vücut ısısını düzenleme, kas spazmlarını önleme, hareket kapasitesini arttırma, iç organ işlevlerinde artış sağlama ve hormonal dengeyi düzenleme gibi etkileri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kaplıca tedavileri psikolojik bir rahatlama sağlamakta ve insanlar için adeta bir plasebo etkisi yaratmaktadır. Kaplıcaların tüm bu etkilerden faydalanmak isteyen hastalar belirli aralıklarla kaplıcaları ziyaret etmekte ve yeraltı sularını alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanmaktadırlar.